Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Aanpakken geweld tegen vrouwen

20 Feb 2014

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die aan drugs of drank verslaafd is. Iedereen weet ook dat er pas echt aan een oplossing gewerkt kan worden als de verslaafde zelf erkent dat hij een probleem heeft.

Dat is ook zo met het geweld tegen vrouwen in Afghanistan. De internationale gemeenschap heeft er jaren lang bij de Afghaanse regering op aangedrongen om serieus werk te maken van het aanpakken van geweld tegen vrouwen. Eerder deze maand kregen de donoren eindelijk het eerste rapport van de Afghaanse regering over de aanpak.

Geweld tegen vrouwen is helaas een wereldwijd fenomeen. Het bestaat niet alleen in landen als Afghanistan, maar ook bij ons in Nederland. Wat de situatie in Afghanistan erger maakt, is de enorme achterstandspositie van de vrouw. Vrouwen die van huis weglopen, worden vaak in de gevangenis gestopt. Als vrouw aangifte doen bij een bijna helemaal uit mannen bestaande politie is ook al niet eenvoudig. Het grootste probleem is de straffeloosheid. De kans dat de dader voor de rechter komt is minimaal.

Eerder dit jaar luidde de voorzitter van de Afghaanse mensenrechtencommissie, Sima Samar, de noodklok. Tussen maart en september van vorig jaar was het aantal gevallen van geweld tegen vrouwen met 25% gestegen: afgesneden neuzen, lippen of oren. Aanranding, soms door meerdere mannen tegelijk. Sommige vrouwen zien geen uitweg meer en steken zichzelf in brand.

Één van de afspraken die de donorlanden in 2012 maakten met Afghanistan was het publiceren van bovengenoemd rapport door de Afghaanse regering. President Karzai tekende al in 2009 een decreet dat geweld tegen vrouwen strafbaar stelt. Maar papier is geduldig en belangrijker is de vraag of het decreet ook wordt nageleefd. Maanden en maanden hebben de belangrijkste donoren (waaronder Nederland) aangedrongen op het publiceren van het rapport. Eind januari kregen we een voorkopie van het rapport met de belofte dat het spoedig openbaar zou worden gemaakt.

Het rapport geeft nog maar een voorlopig beeld van de problemen, maar het begin is er. De meest voorkomende vorm van geweld is het slaan en verwonden van vrouwen (40%). In 7% van de gevallen eindigt het geweld in moord. Het aantal aangiften is nog laag: 35 op elke 100.000 vrouwen. Maar in provincies waar speciale kantoren zijn opgezet, zie je dat meer vrouwen naar de politie stappen.

Nu er binnenkort verkiezingen zijn in Afghanistan, is het belangrijker dan ooit om geweld tegen vrouwen op de agenda te houden. Want net als bij drankverslaafden, kun je pas werkelijk iets bereiken als de Afghaanse maatschappij zelf erkent dat zij een probleem heeft.

Dit blog is eerder geplaats op Mensenrechtenwereldwijd.

Share Button

About the author

Han Peters
Written by Han Peters

Dutch ambassador to Brazil

After two years in Afghanistan I started my new job in Brazil in August 2014. Together with my colleagues in Brasilia, Belo Horizonte, Rio and Sao Paolo I am promoting Dutch interests in Brazil. If you need our assistance, please get in touch!