Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Economische diplomatie en mega-events: wat levert het op?

25 Mar 2016

De organisatie van grote sport-evenementen vereist enorme investeringen in infrastructuur en andere voorzieningen. Zeker in Rio de Janeiro, waar er twee kort na elkaar plaatsvinden: het WK (2014) en de Olympische Spelen (2016). Zoiets biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat veel expertise en een goede reputatie in de sportsector heeft – met een jaarlijkse exportwaarde van ruim 1 miljard euro.

Het mag dan ook niet verbazen dat de mega-events in Brazilië in de afgelopen jaren een belangrijk aandachtsveld zijn geweest voor ons postennet, met name waar het de infrastructuur voor de sportvenues zelf, en andere voorzieningen in de speelsteden (bijv. luchthavens) betreft. In nauw samenspel met de RVO (voorheen AgentschapNL) en de sectoren (in dit geval FME, en Orange Sports Forum) hebben verschillende missies en seminars plaatsgevonden, waaronder één van de grootste handelsmissies uit de geschiedenis, met de Kroonprins, naar Brazilië in 2012.

Wat valt hieruit te leren? Allereerst dat elk land zijn bijzonderheden kent, zeker een moeilijk toegankelijke markt als Brazilië (“Brazilië is niet voor beginners”). De grote multinationale bedrijven (Shell, Philips, Akzo, Arcadis etc) hebben hier stevig voet aan de grond, met lokale productie en hun eigen ingangen. Ze weten ons te vinden als het nodig is. Maar om de BV Nederland voor mega-projecten goed te presenteren, is gezamenlijk optreden, uitwisseling van ervaringen, en de vorming van consortia, wel belangrijk.

Verbinding maken

Met missies en seminars, en met instrumenten zoals Partners in Business (PIB), proberen we die verbinding te maken. We faciliteren matchmaking, adviseren nieuwkomers (tips&tricks) en kunnen introducties regelen bij overheden – in Brazilië zijn die er in vele geledingen.

Veel bedrijven bewegen mee met de cycli van mega-events: Londen – Rio – Tokio. Als er zich nieuwe aanknopingspunten in Brazilië voordoen, is dat meegenomen. Juist dit soort bedrijven is gebaat bij advies en begeleiding, zij houden contact met ons tijdens aanbesteding en uitvoering van projecten. KWT-group (waterkleppen voor de kanobaan) en MTDPureWater (mobiele waterunits voor grote events) zijn mooie voorbeelden van middelgrote bedrijven die hierin succesvol zijn geweest.

Het CG volgt de ontwikkelingen in Rio op weg naar de Spelen, we houden contacten met het organiserend comité Rio2016 en andere relevante spelers. Toen atleten en international sportfederaties aan de bel trokken vanwege de vervuiling van het water op de in locaties voor het zeilen en roeien, is met bedrijven en kennisinstellingen uit de water- en afvalsector een Nederlands wateroffensief opgetuigd: het “Clean Urban Delta Initiative” – ook wel bekend als het Guanabara-baai initiatief.

Marlou van Rhijn & Pierre van Hooijdonk

Marlou van Rhijn & Pierre van Hooijdonk

Gunfactor

Handelsbevordering kan niet los worden gezien van aanpalende werkterreinen van het consulaat. Rode draad hierbij is commitment aan een langere termijnrelatie, ook in tijden van tegenspoed, en de wil om te investeren, bijv. in social legacy projecten. Het meerjarig sportonderwijsproject van NOC*NSF in Rio onderscheidt Nederland van de meeste andere landen. De verbinding met cultuur (Nederland-Rio Olympisch cultuurfestival) of de ontwikkeling van een gezamenlijke kennis en innovatie-agenda rond sport (NWO/SIA) leveren verder goodwill op (al dienen zij uiteraard ook een eigen belang). In economische diplomatie speelt de gunfactor nu eenmaal een grote rol, zeker in het geval van een wat kleiner land als Nederland.

Quick results zijn niet altijd mogelijk, al helemaal niet in de moeilijke tijd die dit land nu doormaakt. Bij het WK haalden Nederlandse bedrijven een aantal grote mooie projecten binnen (verlichting, stadiongras, coating, etc.). De mooie plannen voor de Guanabara baai liepen het afgelopen jaar echter vast, toen de economische crisis zich in volle omvang aandiende, en prioriteiten elders kwamen te liggen.

Dat betekent niet dat onze inspanningen voor niets zijn: zij dragen bij aan het beeld dat Nederland waarachtig iets te bieden heeft en de wens om zaken met ons land te doen. We zaaien ook voor de langere termijn: Brazilië – nog altijd de 8e economie ter wereld – blijft een belangrijke handelspartner voor Nederland, met kansen en mogelijkheden in vele sectoren, ook buiten de sport.

OSF voorblad

Share Button

About the author

Arjen Uijterlinde
Written by Arjen Uijterlinde

Arjen is an all-round diplomat, dedicated to the public cause, serving and promoting the interests of the Netherlands, its citizens, institutions and companies. He started his career in 1986 and worked in various policy and managerial functions for Dutch ministries in the Netherlands and abroad (e.g. Warsaw, Brasilia and Baku).