Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Ezels in touw voor de democratie

17 Mar 2014

Begin april kiezen de Afghanen een nieuwe president. Afghanistan is zoals bekend een land met veel bergen en onherbergzame gebieden.

De meeste van de ruim 21.000 stemlokalen zijn over de weg te bevoorraden. Maar sommige zijn alleen te voet of met een ezel te bereiken.

De Afghaanse onafhankelijke verkiezingscommissie zet zo’n 3400 ezels in om stembussen en ander materiaal naar de plek van bestemming te krijgen. De dieren en hun begeleiders moeten zich soms uit hachelijke situaties zien te redden om alle Afghanen de kans te geven om mee te doen aan de eerste verkiezingen waarbij de macht democratisch van de ene president aan de andere wordt overgedragen. Want de Hindu Kush kent veel nauwe bergpaadjes langs verradelijke ravijnen.

Als ik deze blog schrijf (begin maart) is de verkiezingscampagne ruim een maand aan de gang. Elf kandidaten strijden erom wie straks president Karzai mag opvolgen. Er zijn een paar veiligheidsincidenten geweest, maar het beeld is tot nog toe vrij kalm. Ook de kandidaten zelf zijn terughoudend in het zwartmaken van hun concurrenten.

Afghanistan is na twaalf jaar Karzai toe aan verandering. En die is nodig ook. Het land is er zonder twijfel in een aantal opzichten (onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur) beter aan toe dan een decennium geleden, maar de corruptie tiert nog altijd welig. Op het gebied van mensen- en vrouwenrechten zijn de wettelijke kaders verbeterd, maar de uitvoering laat nog vaak te wensen over. Veel vrouwenorganisaties maken zich zorgen over de toekomst. Een van de prioriteiten van de internationale gemeenschap is dan ook er op te blijven hameren dat de situatie van vrouwen verbetert en in ieder geval onder een nieuwe president niet verslechtert.

Fraude is de grootste bedreiging voor de komende verkiezingen. Meer dan één keer stemmen is een probleem, maar het grootste gevaar schuilt in het stiekem volstoppen van stembussen met vooraf ingevulde stembiljetten. Je merkt wel aan alles dat de organisatie van de verkiezingen beter en soepeler verloopt dan in 2009. De Afghanen hebben hun lessen geleerd. Vlekkeloos zullen de verkiezingen zeker niet verlopen, maar ik hoop dat de uitkomst in de ogen van de meerderheid van de Afghanen legitiem zal zijn, zodat de nieuwe president met een schone lei kan beginnen.

Dierenrechten zijn geen issue in Afghanistan. “Die luxe hebben we niet”, zeggen Afghanen mij. Dus over de rechten van die ezels zal niemand zich hier de komende jaren zorgen maken. Maar dat ze de komende weken noodzakelijk zijn om de verkiezingen te kunnen laten plaatsvinden, daaraan twijfelt niemand.

Dit blog is eerder geplaats op Mensenrechtenwereldwijd.

Foto: Image courtesy of Juan Gnecco / FreeDigitalPhotos.net

Share Button

About the author

Han Peters
Written by Han Peters

Dutch ambassador to Brazil

After two years in Afghanistan I started my new job in Brazil in August 2014. Together with my colleagues in Brasilia, Belo Horizonte, Rio and Sao Paolo I am promoting Dutch interests in Brazil. If you need our assistance, please get in touch!