Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Mensenrechtenambassadeur voor Georgië

1 Apr 2014

Van 17 – 18 maart bracht Mensenrechtenambassadeur (MRA) Lionel Veer een bezoek aan Tbilisi. Het doel was om zijn functie – het uitdragen van Nederlands mensenrechtenbeleid – als voorbeeld voor te houden aan de Georgische overheid.

Hoe kunnen zij zelf hun eigen hervormingen beter coördineren en toelichten voor de buitenwereld? En hoe kan Nederland daarbij helpen?

Politieke wil en daadkracht
Nadat hij eerst door NGO’s werd bijgepraat over de actualiteit in Georgië, werd Ambassadeur Veer op hoog niveau warm ontvangen door de Georgische overheid. Als het op mensenrechten aankomt heeft de Georgische overheid altijd een enthousiast verhaal te vertellen. Onlangs werd een nieuwe mensenrechtenstrategie aangenomen en er wordt nu hard aan de weg getimmerd met een bijbehorend tweejarig actieplan (met behulp van Thomas Hammarberg, de voormalig Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa die op 13 maart de Geuzenpenning kreeg uitgereikt door minister Timmermans). De situatie in Oekraïne kreeg veel aandacht tijdens gesprekken met o.a. de Georgische Minister van Buitenlandse Zaken, Maia Panjikidze, de Minister van Justitie, Thea Tsulukiani, en de Minister van Staat voor Verzoening en Gelijkheid, Paata Zakareishvili. Maar MRA Veer kwam er niettemin aan toe om door te vragen over onderwerpen waar het Nederlands mensenrechtenbeleid zich op richt – zoals de rechten van religieuze minderheden en LHBT – en waar ook in Georgië nog winst te boeken valt. [1][2]

De Georgische Ministers gaven aan dat er problemen bestaan en beschreven in detail hoe de overheid voornemens is de situatie te verbeteren, onder andere door wetgeving over anti-discriminatie aan te nemen. Het beleid op dit gebied wordt aangestuurd door de adviseur van Premier Garibashvili, Tamar Chugoshvili, een goede bekende van de ambassade die tot twee jaar geleden voorzitter was van een vooraanstaande Georgische mensenrechten-NGO. Politieke wil en inhoudelijke kennis zijn dus zonder meer aanwezig. Er zal veel daadkracht voor nodig zijn om de plannen daadwerkelijk door te voeren, ook wanneer impopulaire maatregelen eventueel op maatschappelijk verzet zullen stuiten. Nederland en al haar internationale partners zullen dit proces nauw volgen en staan klaar om hierin te assisteren. Over veel onderwerpen zijn immers strenge voorwaarden verbonden voor verdere toenadering tot de Europese Unie.

Hoe kan Nederland helpen?
De Nederlandse overheid is via projectfinanciering aan lokale NGO’s en internationale organisaties al jaren actief op het gebied van mensenrechten en democratisering. Dit zal de komende jaren zo blijven. Alle Georgische gesprekspartners spraken hun waardering uit voor deze inzet.

Maar wanneer er concrete kansen liggen wordt ook de Georgische overheid zelf ondersteund. Het bezoek van onze Mensenrechtenambassadeur werd direct aangegrepen om te vragen voor verdere hulp in lijn met zijn expertise. Georgië heeft zich kandidaat gesteld voor een zetel in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (in de periode 2016-2018). Ondertussen moet Georgië bij diezelfde Raad volgend jaar een periodieke rapportage indienen over de mensensituatie, waarin uitvoerig moet worden beschreven hoe de aanbevelingen van de vorige ronde zijn opgevolgd. Het is een moeilijke taak, waarbij het Georgische Ministerie van Buitenlandse Zaken moet coördineren met andere onderdelen van de Georgische overheid. De mensenrechten raken ten slotte alles, van onderwijs tot het gevangeniswezen, van religieuze instellingen tot de arbeidsmarkt en meer.

Om deze rapportage aan de mensenrechtenraad in goede banen te leiden kan het Georgische MinBuZa profijt hebben van een eigen Mensenrechtenambassadeur, die het Georgische beleid uitdraagt naar de buitenwereld toe. De ambassade heeft deze suggestie de afgelopen tijd vaak besproken met de Georgische overheid. Tijdens het gesprek met MRA werd duidelijk dat het idee is aangenomen: vanaf juni zal de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur tijdens een volgend bezoek kunnen overleggen met zijn Georgische counterpart. Minister Panjikidze vroeg Ambassadeur Veer of Nederland zijn toekomstige counterpart kan ondersteunen, onder meer door trainingen te geven aan zijn of haar staf. Zo bracht het bezoek van MRA een zichtbare impuls aan het Nederlandse mensenrechtenbeleid in Georgië, en zijn er verdere kansen gecreëerd om de Georgische overheid bij te staan in hun democratiseringsproces.

Dit blog is eerder geplaatst in Mensenrechtenwereldwijd.

Share Button

About the author

Hans Horbach
Written by Hans Horbach

Dutch ambassador to Georgia

Hans Horbach (1953) was born in 1953 in Gulpen, Zuid- Limburg. He has worked for the Netherlands Ministry of Foreign Affairs since 1979. Before coming to Tbilisi in August 2013, Ambassador Horbach most recently served as Consul-General in Toronto and the Ambassador in Port of Spain in the Republic of Trinidad and Tobago. Previous postings were at embassies in Luanda (Angola), Buenos Aires (Argentina), Hanoi (Vietnam), Lissabon (Portugal) and permanent representations in New York (UN), Brussels (NATO), as well as several positions at the Ministry of Foreign Affairs in The Hague.

Ambassador Horbach lives in Tbilisi with his wife, Sonja.