Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Marriage Equality

17 Feb 2015

Ambassador Langenberg

Nederland werd in 2001 het eerste Europese land waar het voor holebi’s mogelijk werd te trouwen. Het heeft dus een voorbeeldfunctie, ook in Slovenië. De situatie voor de LGTB gemeenschap in Slovenië is in de praktijk beter dan in vele andere landen in de regio, zo is het meelopen in de jaarlijkse Gaypride in Ljubljana geen punt. Toch zijn er nog de nodige stappen te zetten. Wanneer het Sloveense parlement binnenkort instemt met een verandering van de wet, waardoor het huwelijk genderneutraal wordt, wordt een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht ook in Slovenië mogelijk. Het door de oppositiepartij ‘United Left’ ingediende amenderingswetsvoorstel kan rekenen op veel steun. Dit betekent overigens niet dat het een gedane zaak is; een aanzienlijk deel van de bevolking heeft gemengde gevoelens over bijvoorbeeld adoptie. Dit kan uiteindelijk doorwerken in het partijpolitieke stemgedrag, ook wanneer een partij in principe positief staat tegenover de ingediende wetsverandering. Een vergelijkbaar voorstel werd al eerder in 2012 per referendum afgewezen.

Het was dan ook niet zonder reden dat met mij de Franse Ambassadeur en de Britse Charge d ’Affaire uitgenodigd werden publiekelijk te vertellen over de ervaringen, die wij in onze landen met ‘equal marriage’ hebben opgedaan. De organisator, de Sloveense – non-profit organisatie – DIC Legibitra , vergelijk ons COC, motiveerde de landenkeuze als volgt : Nederland was het eerste land dat trouwen voor holebikoppels mogelijk maakte, Engeland het laatste, en Frankrijk het land dat het hoogst zou scoren wat betreft ‘holebi emancipatie’. In alle 3 de landen geldt overigens dat het een proces van lange adem is geweest wat ook niet overal zonder slag of stoot verliep. Wat dat betreft, zal Slovenië straks ook geen Europese uitzondering zijn.

Persoonlijk heb ik vooral de nadruk gelegd op het mensenrechtenaspect en het belang van gelijkheid voor de wet. In Nederland is er voor gekozen de wet in deze zin aan te passen, in plaats van nieuwe wet of regelgeving met het ‘homohuwelijk’ als een aparte mogelijkheid. Daarnaast heb ik ook het democratische uitgangspunt genoemd dat, al denk je er persoonlijk wellicht anders over, een parlementaire meerderheid toch leidend zou moeten zijn voor wet- en regelgeving. De parlementaire meerderheid weerspiegelt immers ook de mate van maatschappelijke acceptatie.

De Franse Ambassadeur wees op basis van de recente gebeurtenissen in Frankrijk op het gevaar van de groeiende intolerantie in Europa. Helaas is het vechten tegen intolerantie iets wat dagelijks terugkomt. Een wetsverandering in Slovenie zou in dit kader een goede stap zijn. In Frankrijk was er oorspronkelijk veel oppositie. Zijn conclusie is dat het politieke moed vergt een dergelijke wetsverandering door te zetten. In het debat voegde hij nog toe dat wanneer er meer gelijkheid is, men geneigd is meer te participeren in de samenleving, waar uiteindelijk iedereen , ook in economische zin, van profiteert.

De Britse Chargé d’Affaires wees fijntjes op de diplomatieke context. Hoe kan je als land met een sterke internationale mensenrechtenagenda als Slovenië, juridische discriminatie in eigen land tolereren? Wat je als land als grondbeginselen buiten de grenzen propageert, moet je in eigen land ook naleven en vice versa. Op de vraag of hij ook slechte ervaringen heeft met ‘equal marriage’ antwoordde hij: “Dit gaat over gelijkheid en mensenrechten. Ik denk toch ook niet dat het Engeland slechter vergaat, doordat vrouwen stemrecht kregen?”

De eerste horde is, tegen de achtergrond van een levendig nationaal debat inmiddels genomen. De Sloveense parlementscommissie werk, gezin, sociale zaken heeft met 9 tegen 2 met het wetsvoorstel ingestemd. Nu kan het parlement zich binnenkort gaan buigen over de vraag of het voor holebi’s mogelijk wordt als ieder ander gewoon te trouwen in Slovenië. Wordt vervolgd.

Ambassador Langenberg 2

Share Button
  • 17 Feb 2015, 8:00
  • Posted in LGBT
  • No comments yet

About the author

Pieter Langenberg
Written by Pieter Langenberg

Dutch Ambassador in Riga

Education 1973 Gymnasium 1979 University of Utrecht – Faculty of History

Career 1979 – 1992 Ministry of Foreign Affairs (different assignments in Budapest, Washington, Canberra, UN Disarmament Department);

1992 – 1995 Head of Division, Department of European Integration;

1995 – 1999 Deputy Head of Mission, Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Ireland;

1999 – 2005 Head of Department, Permanent Mission of the Netherlands to the European Union, Brussels (Belgium);

2005 – 2009 Consul General in Antwerp (Belgium);

2009-2013 Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Georgia and Armenia

2013-2015 Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Slovenia

Current position: Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Latvia