Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Naar afschaffing van de doodstraf in Maleisië

24 Nov 2015

Om te laten zien hoe de Nederlandse aanpak op het gebied van mensenrechtenschendingen werkt, hier een inkijk in de vele verschillende kleine stapjes die nodig zijn om mensenrechtenschendingen uiteindelijk de wereld uit te bannen.

Dankzij een actieve groep Maleisische parlementsleden die aangesloten zijn bij Parliamentarians for Global Action (PGA), de druk van het maatschappelijk middenveld (Bar Council, Amnesty International) en de internationale gemeenschap is een eerste voorzichtige stap gezet in Maleisië die hopelijk leidt tot volledige afschaffing van de doodstraf. Deze bescheiden stap behelst de afschaffing van het verplicht opleggen van de doodstraf voor drugs- en wapengerelateerde misdrijven.

Tijdens een levendig door NPA georganiseerd rondetafelgesprek in het Maleisische parlement, waaraan werd deelgenomen door parlementsleden, het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap, kondigde de verantwoordelijke Minister Nancy Suhkri aan dat begin volgend jaar een wetsontwerp zal worden ingediend dat de verplichte doodstraf voor een aantal vergrijpen zoals narcotica bezit en verboden wapengebruik opheft. Dat is in een land dat op het mensenrechtengebied eerder een terugval dan vooruitgang laat zien, een opvallend positieve ontwikkeling. De reeds jarenlange opgevoerde druk van deze groepen, waaraan de EU-delegatie en de lidstaten hun steentje hebben bijgedragen, heeft ongetwijfeld mede geleid tot dit bescheiden stapje in het hopelijk onomkeerbare proces van het volledig afschaffen van de doodstraf in Maleisië.

Natuurlijk is er nog heel veel nodig en zijn we er nog lang niet. Nederland en de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur blijven zich inzetten samen met onze Europese partners voor verbetering van de mensenrechtensituatie. Ook in Maleisië.

Dit blog is eerder geplaatst op mensenrechtenwereldwijd.nl

Share Button

About the author

Harry Molenaar
Written by Harry Molenaar

Harry Molenaar is the Netherlands Ambassador in Malaysia, Kuala Lumpur since 2013. Before starting his tour in Malaysia, he was ambassador in Iraq (2012-2013), Zambia and Malawi (2008-2012).

Other recent posts by Harry Molenaar

    • Geen andere posts gevonden

All posts by