Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Noodzakelijke discussie over vrijheid en veiligheid

29 Mar 2016

Protesters Egypt face anti-riot police

In Egypte heeft de angst voor terrorisme, voor terroristische aanslagen, er diep in gehakt. De regering gaat dan ook ver in de strijd tegen het geweld dat dagelijks wordt gepleegd tegen politie, leger en burgers. Persoonlijke vrijheden worden aan de kant geschoven, maatschappelijke organisaties worden aan banden gelegd en hele bevolkingsgroepen worden buitengesloten van normaal maatschappelijk en politiek verkeer. Allemaal in het geloof dat terroristen anders misbruik zouden kunnen maken van een te soepele, open houding van de autoriteiten.

Dat het leven van de gemiddelde burger daardoor minder leuk wordt is een prijs die maar begrepen moet worden, vindt men in Egypte. Eerst de veiligheid verzekeren, leuke dingen voor de mens komen later wel. Immers: als een terrorist je om zeep helpt heb je toch sowieso niets aan al die leuke dingen?

Vrijheden

Maar zo wordt een hele belangrijke, al is het ook moeilijke discussie overgeslagen. Hoeveel vrijheid mag je, moet je offeren voor het veilig houden van mensen? En wanneer gaan diezelfde mensen die je veilig zegt te willen houden zich verzetten tegen alle vrijheden die ze daarvoor moeten opgeven? En kan dat verzet er dan niet weer toe leiden dat je juist minder veilig wordt?

We kunnen het oneens zijn over de antwoorden op die vragen – sterker nog: we zijn het vaak oneens. Ook kan de ene samenleving misschien beter overweg met het offeren van vrijheden ten behoeve van veiligheid dan de andere. Zeker zijn er in die opzichten verschillen tussen Egypte en Nederland.

Maar wat ik in ieder geval bij mijn werk vind horen is dat ik er op wijs dat het gesprek, de discussie hierover in ieder geval gevoerd moet worden. Binnen een regering, in een parlement, maar ook met de mensen in het land – om wiens veiligheid het uiteindelijk allemaal te doen is.

Het is even zo belangrijk die gesprekken over de keuzes die we maken niet alleen binnen de eigen samenleving te voeren, maar ook over de grens. We kunnen veel leren door elkaar te bevragen op de antwoorden die we geven op de grote vragen die ons in deze bange tijden bezig houden.

Als we ophouden te praten over de keuzes die de aanslagen op onze veiligheid ons opleggen, dan hebben de terroristen al weer een beetje meer terrein gewonnen.

Share Button

About the author

Gerard Steeghs
Written by Gerard Steeghs

Drs. Gerard Paul Marie Hubert Steeghs

2012–present, ambassador to Egypt (Cairo)

The Netherlands Ambassador in Egypt is Gerard Steeghs. He has been in the country since 17 August, 2012. Ambassador Steeghs feels privileged to be working in Egypt at this particular time. “To represent my country in Egypt during a period of such momentous changes is a great honor and responsibility. I strive to contribute to the good relations between Egypt and the Netherlands, and what is more, to a better understanding between the people of Egypt and the Netherlands.”

Ambassador Steeghs sees contributing to Egypt’s transition to a more democratic and prosperous era as one of the key aspects of his work. “The transition to my country, and the EU, supports would allow all people, regardless of their religion, ethnicity or gender to participate in free, informed and prosperous society.”

The Netherlands is keen to be a partner of Egypt in this process of transition, and is already actively working with Egypt in different fields, prominent among them water management.

Education 1985 University of Amsterdam; History 1977 Gymnasium B

Other recent posts by Gerard Steeghs

All posts by