Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Ontwikkeling en Veiligheid

23 Jan 2015

Gaza City

Gaza-Stad

Meer dan 25 jaar reis ik al met huis en haard voor Nederland over de wereld. Als er een rode draad in mijn plaatsingen zit, dan is het wel dat ik bijna overal met conflicten te maken heb gehad. Van het apartheid Zuid-Afrika via Uruzgan naar Ramallah in de Palestijnse Gebieden. Bijna overal is de vraag hoe Nederlandse inspanningen in conflictgebieden bijdraagt aan stabiliteit en ontwikkeling. Moeilijk, maar wel een beleidsterrein waar Nederland vaak iets belangrijks doet.

Van de week reisde ik door Gaza, wat afgelopen zomer strijdtoneel was tussen Israƫl en Hamas. Delen van Gaza lijken op een startende ontwikkelende stad, met winkels, kopers, verkopers, kortom activiteit. De Gazaanse economie heeft potentieel, dat zie je met eigen ogen. Andere delen zijn een oorlogszone, met kapotgeschoten huizen, vernietigde tunnels en mensen en bedrijven die echt alles kwijt zijn en nu door de internationale gemeenschap worden gehuisvest en gevoed. Veiligheid en ontwikkeling staan hier naast elkaar en in contrast met elkaar.

Zo op het oog is de situatie op de West Bank van de Palestijnse Gebieden beter. Daar is de veiligheid groter en het gebied is economisch wat verder ontwikkeld. Tegelijkertijd zie je ook hier letterlijk veiligheid en ontwikkeling met elkaar botsen. Niet iedereen kan vrij reizen, er zijn checkpoints en lang niet alle geproduceerde Palestijnse spullen kunnen geƫxporteerd worden. Regelmatig vinden er botsingen plaats tussen Palestijnen en Israelis, die ook kunnen escalren. De uitdaging is een politieke oplossing te vinden die recht doet aan de veiligheid van alle partijen, zodat in de (hopelijk nabije) toekomst stabiele welvaart voor iedereen bereikbaar wordt.

Nederland draagt actief bij aan die zoektocht naar oplossingen. In samenwerking met Palestijnse en internationale partners proberen we ontwikkeling mogelijk te maken. Dat doen we economisch, door met de FAO de productie en verkoop van Gazaanse aardbeien te helpen mogelijk te maken. Dat doen we door een scanner te leveren zodat het passeren van de grens met Gaza gemakkelijker gemaakt wordt. Of dat doen we door menskracht van defensie ter beschikking te stellen aan de opleiding en training van Palestijnse politie en door de opbouw van Palestijnse bestuursinstellingen. En, eigenlijk vanzelfsprekend, we zetten onze diplomatie in om te proberen een politieke oplossing te vinden.

In een eerdere plaatsing werkte ik in Afghanistan. Daar kreeg het beroemde 3D beleid vorm: diplomacy, defense and development. In mijn ervaring een zinnige aanpak, omdat de verschillende elementen van buitenlands beleid elkaar dan kunnen versterken. Het is geen garantie voor succes, conflicten zijn niet altijd oplosbaar, maar wel een aanpak om de kansen op succes te maximaliseren. Politietraining in Uruzgan (later in Kunduz voortgezet) betekende dat de bevolking meer kansen kreeg zich in veiligheid te ontwikkelen. Veiligheid door militaire presentie betekende dat een luchthaven geopend kon worden en Uruzgan met de rest van Afghanistan verbonden kon worden.

Wat we in de Palestijnse gebieden doen is een variant op die Afghaanse ervaring, andere situatie, andere partners, andere middelen maar wel dezelfde samenhang. Voor mij zijn veiligheid en ontwikkeling elkaars natuurlijke partners. In een situatie van (gewelddadig) conflict is economische ontwikkeling niet mogelijk. Daar waar er een conflict is, moeten gericht instrumenten worden ingezet om het conflict te beheersen en te helpen oplossen. Daarbij is het volgens mij belangrijk om vanaf een zo vroeg mogelijk moment ontwikkelingsimpulsen te geven. Economisch, maar ook bestuurlijk. Naarmate de veiligheid vergroot, versterkt de ontwikkeling en vice versa. De Nederlandse inzet in conflictgebieden heeft die kennis en expertise en is daardoor bijzonder in mijn diplomatieke wereld.

Share Button
  • 23 Jan 2015, 15:59
  • Posted in Development
  • No comments yet

About the author

Peter Mollema
Written by Peter Mollema

CV Peter Mollema

Representative, Head of Mission at Netherlands Representative Office to the Palestinian Authority

Since November 2014 I represent the Netherlands at the Palestinian Authority in Ramallah. Since 1986 I have worked as a diplomat for the Netherlands Ministry of Foreign Affairs in several countries. My postings include the United States, South Africa (twice), Pakistan, the United Nations in New York, Indonesia and Uruzgan, Afghanistan. In addition I have served twice within the communication and media relations department at the Ministry.

Other recent posts by Peter Mollema

    • Geen andere posts gevonden

All posts by