Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

R2P: My Peace, your Peace

29 Apr 2015

Cartoon R2p

De tweede helft van april  was een werkweek waarin de mensenrechten in Ljubljana centraal stonden. Dit gold ook voor de ambassade activiteiten. Allereerst organiseerde het Sloveense ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen  22 april een seminar over “rights for peace : challenges and opportunities. Het seminar vond plaats in het kader van 70 jaar VN, 20 jaar Srebrenica, en 10 jaar responsibility to protect (R2P). Er spraken ook diverse ervaringsdeskundigen: van Luitenant-generaal Romeo Dallaire, voormalig UNAMIR commandant , en bekende namen als  Jennifer Welsh, de speciale adviseur van de VN inzake ‘responsibility to protect’(R2P), tot Fatou B. Bensouda, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof. Het meest bewogen verhaal kwam van Muhamed Durakovic, een overlevende van Srebrenica. Hij zei dat er een lange weg was afgelegd na Srebrenica 1995, dat het goed was dat er nu een Internationaal Strafhof is, en te weten dat schuldigen uiteindelijk hun straf niet ontlopen. Ook veronderstelde hij dat zonder VN-betrokkenheid het aantal slachtoffers nog groter geweest zou zijn. Verschillende sprekers memoreerden dat Srebrenica 20 jaar geleden plaatsvond, iets wat hier in de regio nog altijd sterkt leeft, omdat Bosnië niet zover weg ligt en het uiteenvallen van het voormalig Joegoslavië niet zo ver achter ons ligt. Daarnaast werden Rwanda en Kosovo regelmatig als voorbeelden aangehaald. In het algemeen werd er meer naar de toekomst gekeken dan stil gestaan bij het verleden. Het seminar werd voorafgegaan door een regionale bijeenkomst van de Europese R2P focal-points, waar een collega van Buitenlandse Zaken van DMM-MP aan deelnam.

Waar het Sloveense seminar uitgangspunten hanteerde als : “de relevantie van mensenrechten, de kloof tussen realiteit en normen – pragmatisme en principes”, organiseerde de rechtenfaculteit van de Universiteit van Ljubljana aansluitend op 23 en 24 april een meer academisch seminar : “responsibility to protect : in theory and practice. Dit seminar werd door de Nederlandse ambassade mede gesponsord uit publieksdiplomatieke middelen. Hierdoor was het onder andere mogelijk de Nederlander Olivier Ribbelink, verbonden aan het T.M.C. Asser Instituut en de R.U. Utrecht,  te laten spreken, die provocerend de vraag stelde of R2P nog een levend begrip was, of inmiddels ter ziele is  gegaan.  Zijn conclusie was gelukkig positief : er heerst algemene overeenstemming dat R2P bestaat, en normstellend is, waardoor men steeds meer de morele plicht voelt om ook in voorkomend geval te handelen. Er werd geconcludeerd dat het een goede ontwikkeling is dat de veiligheidsraad nu ook ‘atrocity crimes ‘(genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en etnische zuivering) als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid aanmerkt, en hier ook steeds vaker op reageert. Ook als niet staten maar andere, niet-statelijke actoren verantwoordelijk zijn.

Er waren ook wat verbale politiek gemotiveerde  schermutselingen, zoals over het gebruik van de term genocide, ook voor Armenië een herdenkingsjaar, wat een Turkse diplomaat  in het verkeerde keelgat schoot bij een eerdere inleiding op 21 april van een universitaire moderator sociale wetenschappen. En er was een koude oorlog achtige verklaring van de Rus Vladimir Kotlyar, die als juridisch  vertegenwoordiger van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken deelnam, die oorlogsmisdaden en rechtse betrokkenheid bij milities in de Oekraïne signaleerde. Maar vooral waren beide goedbezochte conferenties voorbeelden van academisch debat, en meer politieke beleidsadviezen. Veel sprekers lijken, als handelend optreden niet goed mogelijk is, om wat voor reden dan ook : nationaal belang, of een veto van de veiligheidsraad, duidelijke kritische politieke stellingnames te prefereren boven stille diplomatie, hoewel men volmondig erkent dat megafoondiplomatie ook weer averechts werkt.

De ambassade wilde uiteraard deze week de  kans niet voorbij laten gaan Nederland te profileren op het terrein van vrede en recht. Daarom werd er een meer ludieke activiteit georganiseerd naast het seminar op de universiteit, waarbij de resultaten van de cartoon wedstrijd vrede en recht 2014 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de stad den Haag werden tentoongesteld. Evenals in 2014 is de Rechtenfaculteit een partner voor de wedstrijd in 2015, “My Peace, Your Peace”, die hier in Slovenië ook gezamenlijk geadverteerd wordt. Een bekende Sloveense cartoonist, dr Horowitz, gaf in sneltreinvaart zijn visie op R2P : hierbij afgebeeld. Zijn vertrekpunt was zijn zoontje die R2P met R-2 D-2  uit Star wars verwarde. Door het strategisch verspreiden van materiaal over de Nederlandse veiligheidsraadkandidatuur onder de internationale deelnemers, in de pauzes naast de stroopwafels op de koffietafels , werd ons op zich zelf al positieve VN-profiel ook nog eens onder de aandacht gebracht : stille diplomatie kan soms ook nuttig doorwerken. Later op de avond werden we verrast met een R2P rap : ook geen slechte manier om een boodschap onder een jonger publiek te verspreiden.

Al met al is Slovenië op het vlak van mensenrechten en internationaal recht voor Nederland een goede partner: vaak gelijkgezind en, opmerkelijk  proactief aan het lobbyen op deze terreinen. Een eigen kandidatuur helpt uiteraard ook : iedereen weet dat de voormalig Sloveens President Danilo Turk kandidaat is voor de functie van SGVN . Hij was dan ook actief als mede gastheer betrokken bij alle activiteiten.

blog CDP Slovenia

Blog CDP Slovenia

blog CDP Slovenia

Share Button

About the author

Pieter Langenberg
Written by Pieter Langenberg

Dutch Ambassador in Riga

Education 1973 Gymnasium 1979 University of Utrecht – Faculty of History

Career 1979 – 1992 Ministry of Foreign Affairs (different assignments in Budapest, Washington, Canberra, UN Disarmament Department);

1992 – 1995 Head of Division, Department of European Integration;

1995 – 1999 Deputy Head of Mission, Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Ireland;

1999 – 2005 Head of Department, Permanent Mission of the Netherlands to the European Union, Brussels (Belgium);

2005 – 2009 Consul General in Antwerp (Belgium);

2009-2013 Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Georgia and Armenia

2013-2015 Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Slovenia

Current position: Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Latvia