Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

”Stop Child Labour” in Zimbabwe

8 May 2015

Blog CDP Sneller Zimbabwe

Op woensdag 10 december jl. werd – zoals elk jaar – ook in Harare de “Dag van de Mensenrechten” gevierd. Waar de ambassade vorig jaar diversiteit in de media voor het voetlicht bracht, kozen we dit jaar voor het thema kinderarbeid.

Op veel lijstjes met internationale rangordes staat Zimbabwe ergens onderaan. Zo ook op het gebied van kinderarbeid. In Zimbabwe wordt zeker 10% van de kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar op dit moment ingezet als arbeidskracht en 1 op de 4 kinderen is ooit “arbeider” geweest.

Niet al het werk dat kinderen doen wordt internationaal als kinderarbeid gezien: meehelpen in de huishouding, op de boerderij of in het familiebedrijf wordt veelal geaccepteerd. In Nederland hebben ook veel tieners een krantenwijk of vullen zij bij de supermarkt. Maar vaak gaat het inzetten van kinderen als arbeidskracht zoveel verder: dan kan een kind niet meer (fulltime) naar school, doet werk dat vies is of lichamelijk veel te zwaar of werkt onder gevaarlijke omstandigheden.

De campagne Stop Child Labour richtte zich op die vormen van kinderuitbuiting. De campagne bevatte verschillende evenementen en werd formeel afgesloten met een tweedaags symposium. Deelnemers waren de overheid, maatschappelijke organisaties, academici, werkgevers, vakbonden en internationale experts uit Botswana, Brazilië en Nederland. Natuurlijk waren er ook veel kinderen, die de ernstige discussies opfleurden met zang, dans en toneelstukjes. Het symposium leverde een document op met aanbevelingen aan de overheid, specifiek gericht op de situatie in Zimbabwe.

Op districtsniveau spannen organisaties zich in om kinderarbeid een halt toe te roepen via het systeem van Child Labour Free Zones. Zij gaan in gesprek met lokale overheden, traditionele leiders en ouders om hen te overtuigen van het leed dat kinderen wordt aangedaan wanneer zij moeten werken. Doel is om hen zo ver te krijgen de kinderen terug naar school te sturen. Bedenk daarbij dat veel Zimbabwanen leven van minder dan $2 per dag; het inkomen dat de kinderen verdienen lijkt vaak noodzakelijk om als familie rond te komen. En naar school gaan kost daarentegen geld. Een flinke opgave dus, om de kinderen weer in de klas te krijgen! Desondanks heeft de Zimbabwaanse Coalition Against Child Labour (CACLAZ) al veel succes geboekt in één van de armste regio’s van het land, in de buurt van de plaats Chiredzi in Masvingo: In de afgelopen 3 jaar zijn ruim 1.000 kindarbeiders teruggekeerd naar school! Tijdens de campagne werd aan dit positieve voorbeeld dan ook veel aandacht besteed.

Nu hoor ik u zich afvragen: waarom nu (in april 2015) pas dit stukje schrijven als de campagne in november/december 2014 plaats vond? Als onderdeel van de Stop Child Labour campagne was een bezoek gepland aan het succesvolle project in Chiredzi. Helaas viel deze activiteit samen met de aanloop naar het spannende partijcongres van de regerende ZANU-PF, waarbij vele kopstukken het veld hebben moeten ruimen. Gevolg: lokale politici kregen het plotseling benauwd en wilden niet samen met een Europese ambassadeur worden gezien. Mijn aanbod om dan maar thuis te blijven bleek niet genoeg. Het bezoek is inmiddels drie maal verschoven en we hebben de conclusie moeten trekken dat dit niet gaat gebeuren zo lang de machtsstrijd binnen de regeringspartij voortduurt.

De kinderen, die telkens weken hadden geoefend op optredens voor de hoge gasten, bleven in de kou staan. Een open – en frustrerend – einde van een verder succesvolle campagne……

Dit blog verscheen eerder op mensenrechtenwereldwijd.nl

Share Button

About the author

Gera Sneller
Written by Gera Sneller

Dutch ambassador to Zimbabwe, Zambia and Malawi

Gera Sneller was born on 18 November 1966. She started her diplomatic career at the Ministry of Foreign Affairs in 1993. After Gerda worked for 12 years in The Hague she moved to the Netherlands’ Permanent Representation at the United Nations in New York. Two years later, in 2004, she became a regional coordinator for Africa at the Passenger Travel and Migration Policy Department. Between 2008 and 2013 she was Deputy Head of Mission/Head of Development Cooperation at the Netherlands’ Embassy in Dakar, Senegal. She has one daughter.

Other recent posts by Gera Sneller

All posts by