Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Slowbiking en verkeersinfarcten

11 Dec 2015

Wat hebben slowbiking en verkeersinfarcten in Brazilië met elkaar te maken?

Het gaat allebei langzaam, zult u denken. Inderdaad hebben de grote steden in Brazilië – steden groter dan de randstad of zelfs Nederland in zijn totaliteit – in toenemende mate te lijden onder verkeersopstoppingen. Volgens cijfers over 2013 van Firjan, de industriefederatie van Rio, kostten files in Sao Paulo en in Rio in 2013 de samenleving bijna 100 miljard real (ca. 30 mld euro) aan gederfde inkomsten en extra uitgaven aan brandstof. De schade aan milieu en gezondheid was hier nog niet eens in meegerekend. Stedelijke mobiliteit is daarmee in Brazilië een belangrijk thema.

Als postennetwerk in Brazilië vertalen we dit naar onze activiteiten voor marktbewerking en publieksdiplomatie. Het thema is extra actueel met de aanstaande Olympische Spelen in Rio. Een van de grootste uitdagingen hier is om de Olympische bewegingen tussen de verschillende sportlocaties, die op grote afstand verspreid over de stad liggen, te faciliteren en tegelijkertijd verkeersinfarcten in de rest van de stad te beperken.

verkeer-Rio

De afgelopen jaren is – na decennia verwaarlozing – hard gewerkt aan uitbreiding van metro, snelle buslijnen, verkeerscontrolecentra etc. , maar tegelijkertijd is van overheidswege eigen autobezit gestimuleerd. Het wagenpark is sinds begin jaren ’90 verdubbeld, de gemiddelde snelheid in de stad ligt tijdens de spitsuren rond de 10 km per uur! Het vervoersplan voor de Spelen dat deze week werd gepresenteerd, voorziet in 260 km gereserveerde rijstroken voor de Olympische familie, terwijl in die periode schoolvakanties en extra afgekondigde feestdagen voor verdere verlichting moeten zorgen.

Slowbiking11

Wat heeft dit dus allemaal met slowbiking te maken? Het afgelopen jaar heeft het postennet in Brazilië in het kader van de mobiliteitsweek en de internationale autoloze zondag afgelopen september, een reeks activiteiten georganiseerd in verschillende grote steden van Brazilië. Stedelijke mobiliteit, slimme systemen, maar ook geintegreerd intermodaal verkeersbeleid, en u raadt het al, de promotie van de fietscultuur stonden daarbij centraal. De stad Rio profileert zich graag als fietshoofdstad van Zuid-Amerika. De stad is in 2018 gastheer van de wereldfietsconferentie Velocity, een jaar na Arnhem-Nijmegen. Nederland werpt zich graag op als referentieland en als partner voor Rio op dit terrein. En om bredere aandacht en bekendheid aan het jaarlijkse fietsdebat “BiciRio” in de stad te geven, organiseerden we aan de vooravond een ludiek toernooi slowbiking – ja, met een glimlach naar de files in de stad!

Dit blog is eerder geplaatst op de website van het consulaat-generaal in Rio de Janeiro.

Share Button

About the author

Arjen Uijterlinde
Written by Arjen Uijterlinde

Arjen is an all-round diplomat, dedicated to the public cause, serving and promoting the interests of the Netherlands, its citizens, institutions and companies. He started his career in 1986 and worked in various policy and managerial functions for Dutch ministries in the Netherlands and abroad (e.g. Warsaw, Brasilia and Baku).