Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Diplo Talk

Wij willen vrede!

13 Nov 2013

Op 20 november vinden in Mozambique gemeenteraadverkiezingen plaats. De campagne is net van start gegaan.

Het is onrustig in het land, vooral omdat de belangrijkste oppositiepartij -Renamo-, onder meer uit onvrede met de net aangepaste verkiezingswet, besloten heeft deze verkiezingen te boycotten. Erger nog, sinds een aantal weken vinden ook weer gewapende botsingen plaats tussen leger en politie en aanhangers van Renamo. Deze botsingen roepen voor vele Mozambikanen herinneringen op aan 16 jaar burgeroorlog, waarvan iedereen hoopte dat deze met het vredesakkoord van 1992 voorgoed in de geschiedenisboeken kon worden weg gezet.

De ontzetting in het land is groot: mensen zien vooruitgang en economische groei in gevaar komen en voelen zich bedreigd want tegelijkertijd met het oplaaien van geweld in een deel van het land, vindt er, vooral in de hoofdstad Maputo, een golf van kidnappings plaats. Te midden van al deze triest makende ontwikkelingen zie ik echter met plezier dat, méér dan ooit tevoren, de ‘gewone’ Mozambikaan aangeeft: tot hier en niet verder! Het belangrijkste voorbeeld hiervan waren de vredesmarsen die eind oktober in diverse steden in het land gehouden werden. Nee, geen Arabische lente (dat werd me een aantal keren gevraagd) maar Mozambikanen, jong en oud, uit alle lagen van de bevolking, blank, bruin en zwart, christen en moslim allemaal samen met een duidelijke boodschap aan de politici in de regering en van de oppositie: wij willen vrede.

Bij de organisatie van de mars speelden de sociale media een belangrijke rol en ook nu nog zijn er op Facebook en Twitter (en ongetwijfeld ook nog op allerlei andere plekken) allemaal groepen en conversaties die een heel ander geluid laten horen dan waaraan we gewend waren in de meer traditionele politieke discussies. Als twitterende ambassadeur merk ik het ook. Mijn berichtjes over de mars in Maputo en de start van de campagne werden meteen geretweet en mijn volgersschare is mede door die berichtjes alweer gegroeid. Ik kan een heleboel zaken ook op de voet volgen. Zo stellen wij in EU verband, met wisselend succes, al lange tijd bij de regering het inzetten van overheidsmiddelen (zoals auto’s) bij verkiezingscampagnes aan de orde. Nu kan iedereen op Facebook de nummerplaten van deze auto’s meteen zien en hebben we veel betere overzichten van dit soort incidenten dan we ooit hadden. Het is ook goed om te merken dat er in het door de overheid zwaar gecontroleerde medialandschap initiatieven zijn zoals bv @Verdade (zie averdade.org; ook in het Engels), een gratis weekblad, met een indrukwekkende online aanwezigheid, dat als doel heeft om zo veel mogelijk mensen te bereiken. En Verdade werkt weer samen met het door Nederland gesteunde Observatorio Eleitoral, dé lokale organisatie op het gebied van bewustwordingscampagnes voor kiezers en verkiezingswaarneming. Zulke dwarsverbanden van vrijwilligers vergroten de kritische presentie en kennis in een land dat 22 maal zo groot als Nederland is.

Maar los van de opmars van de sociale media is het opvallend dat in een gezagsgetrouw en hiërarchisch land als Mozambique nu tijdens de verkiezingscampagnes Mozambikanen (ook vrouwen!) in volkswijken vertegenwoordigers van de regeringspartij laten weten er geen genoegen mee te nemen dat de regering de zaken zo uit de hand laat lopen.

Door dit alles blijf ik weliswaar bezorgd maar tegelijkertijd ervan overtuigd dat de Mozambikanen sterker en zelfbewuster uit deze moeilijke tijden zullen komen. In een volgende blog hoop ik dan ook te kunnen berichten over de ervaringen van een aantal collega’s en mezelf als verkiezingswaarnemer en over 20 november als een feest van de democratie.

Dit blog is eerder geplaatst in Mensenrechtenwereldwijd.

Share Button

About the author

Frédérique de Man
Written by Frédérique de Man

Dutch ambassador to Mozambique

Previously Frédérique de Man was ambassador to Macedonia and Chargé d’ Affaires in Afghanistan. Apart from various other postings abroad (e.g. Tanzania, Pakistan, Paris ENA, Luxembourg, Brussels and Burkina Faso) she held several responsibilities at the Ministry in The Hague of which the one as Head of the Humanitarian Affairs Department influenced her most.