Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sociale Media Atlas

Vragen, opmerkingen en/of suggesties over de werking van deze website zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar: COM-online@minbuza.nl. U kunt via dit e-mailadres ook accounts melden die nog niet in deze gids staan.

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het ministerie alleen voor het doel waarvoor u de gegevens heeft achtergelaten. Daarmee voldoet het ministerie aan de privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid van de rijksoverheid.

Deze website maakt geen gebruik van tracking cookies, alleen van functionele cookies die nodig zijn om de optionele login op Twitter te doen.