Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sociale Media Atlas

Over deze site

Deze sociale media atlas is een productie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De atlas bevat overzichten van twee type accounts:

  • Accounts die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie vallen. Denk daarbij aan accounts van ambassades, consulaten-generaal, directies, projectgroepen, ambassadeurs, consuls-generaal, politieke en ambtelijke top. Van deze accounts wordt een volledig overzicht nagestreefd.
  • Persoonlijke accounts van medewerkers van Buitenlandse Zaken. Veel medewerkers zijn actief op Twitter, Facebook, LinkedIn of andere platformen. In de atlas worden alleen de persoonlijke accounts van Twitter en LinkedIn opgenomen. Medewerkers kunnen zelf aangeven via hun accounts of ze opgenomen willen worden in de overzichten op deze site.

Waarom deze gids?

In een online wereld waarin verhoudingen tussen overheid en burgers continue veranderen en mensen via sociale media elkaar weten te vinden, te mobiliseren, te informeren, te inspireren en te beïnvloeden, probeert het ministerie van BZ een plek te verwerven.

Moderne diplomatie vraagt om een andere manier van communiceren, om betrokkenheid, om dialoog, om direct contact. Mensen zijn overal ter wereld connected, willen graag meepraten en meedenken, zijn zelfredzaam en mondig. Sociale media worden gangbare platforms voor beleidsbepaling en publieksdiplomatie in het buitenland. Middels sociale media laten ambassades, directies en medewerkers zien waar BZ voor staat en wat zij doen. Door aanwezig te zijn op Twitter, Facebook, blogs en andere platforms kan iedereen eenvoudig in contact treden met ambassades en medewerkers van BZ. Met deze website ziet u waar ter wereld Nederland online is vertegenwoordigd